Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің Ғылыми атақтарды (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесіне  сәйкес 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген,  ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы No 380 бұйрығымен сәйкес өзгертулер мен толықтыруларды енгізілді,   ҚР Білім және ғылым министрлігінің 07.07.2021 No 320 бұйрығымен «Ә.Б. Бектұров  атындағы химия ғылымдары институты» АҚ  Ғылыми кеңесі  05.17.00 – химиялық технология мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін жетекші ғылыми қызметкер, техника ғылымдарының кандидаты Қайынбаева Раушан Әлібекқызына ғылыми еңбектер тізімін (диссертация қорғағаннан кейін) және халықаралық рецензияланған басылымдардағы жарияланымдар тізімін беретін анықтама береді.

 

Хабарлама:
PDF, WORD

05.17.00 - химиялық технология мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін жетекші ғылыми қызметкер анықтама:
PDF, WORD
Ғылыми еңбектер мен өнертабыстар тізімі:
PDF, WORD
Халықаралық рецензияланған басылымдардағы жарияланымдар тізімі:
PDF, WORD