Алматы қаласы, Ш. Уалиханов көшесі, 106

8 (727) 291-24-64, 8 (727) 291-23-89

Серіктестер

Қазақстанның химия журналы

Байланыс деректері

050010 (A26F3Y1), Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Ш. Уалиханов көшесі, 106,
Еңбек Қызыл Ту Орденді «Ә.Б. Бектуров атындағы Химия ғылымдары институты» АҚ

Телефон: 8 (727) 291-24-64
Факс: 8 (727) 291-23-89
Е-mail: ics_rk@mail.ru